De put aansluiten op de watertank

Januari 2024 . De controlekamer van het Watercentrum is in aanbouw. De fundamenten zijn van (wit-grijze) cementstenen,  de buitenmuren worden opgetrokken uit de bruinrode stenen die ter plekke door een machine gemaakt worden, maar waarin meer aarde is verwerkt. Het filmpje toont een loodgieter die de (geboorde) put aansluit op de zwarte watertank.

Project Water voor Iedereen

Het begin is er, met groot materieel is in een paar uur  het borehole gegraven. Op 30m. diepte werd water aangeboord, daarna is tot 80 m. verder geboord en volgens deskundigen moet er nu genoeg water zijn voor het systeem van de drinkbakken  voor de runderen. De rondtrekkende herders moeten straks tegen betaling ( met een tag) water tappen voor hun dieren. Zo worden de rivieroever en gewassen niet vertrapt en blijven de boeren conflicten uit. Voor meer informatie kijk bij Projecten> Water voor Iedereen.

Bestuur bracht bezoek aan Afas -verkiezing van Het Goedste Doel.

Het project dat door een jury als beste werd beoordeeld won een prijs van €50.000! Een prachtig feest met sprekers, entertainment en een heerlijk etentje tot slot!

 

Unité de Production de Savon et de Biofertilisante de Jatropha.

 

 

 

Een 3-jarenplan

Het bestuur van STS heeft begin september ’23 definitief besloten om nog 3 jaar de projecten te ondersteunen en tegelijk de werkzaamheden af te bouwen. Hiervoor is door de bevolking van de dorpen een voorstel voor een 3-jarenplan Dit plan bestaat uit 3 componenten:

1) een computerlokaal bij de middelbare school, het Nelson Mandela College;

2) 9 waterputten;

3) 9 latrineblokken.

We hebben dit plan goedgekeurd, onder de voorwaarde dat wij niet verplicht zijn al het geld hiervoor binnen 3 jaar op te brengen. We werken hierbij nauw samen met Wilde Ganzen. Uiteraard gaan we ons best doen dit te realiseren!

Water voor Iedereen

Deze zomer is een nieuwe actie van start gegaan: Water voor Iedereen. Dat lijkt een logische titel, maar deze keer ligt het wat anders. In heel West-Afrika (subsahara) ziet men Fulani herders met grote kuddes runderen rondtrekken, op zoek naar water en voedsel voor hun vee. In de praktijk betekent dit dat, wanneer de herders in de buurt van een dorp komen, in dit dorp het water en het zelf verbouwde voedsel niet meer veilig is. Het kan zelfs komen tot gewapende conflicten.

Onze partners hebben nu een plan uitgedacht om dit in goede verstandhouding te reguleren en te zorgen dat het water echt voor iedereen is. Er wordt een put met grote capaciteit geboord en daarbij wordt een watercentrum gebouwd  met grote lange drinkbakken én een systeem om voor dit water te betalen via een ‘tag’, die de herders eerst moeten kopen. Dit systeem wordt al vaker gebruikt en is bekend. De koeien gaan nu niet meer dwars door de dorpjes en vertrappen ook de rivierbedding niet.

In ruil is de mest van de koeien voor de dorpsbewoners, voor hun groente tuinen en ev. om op te koken.                                                        Een prachtig plan waarin ook de sociale aspecten naar voren   komen. Het project is in samenwerking met diverse fondsen (Haëlla fonds, St. Mundo crastino meliori, Hans Geveling Foundation, Joh. Donk Grote stichting) en de Wilde Ganzen tamelijk snel gefinancierd  en men is inmiddels gestart met de aankoop en het uitmeten van de grond.

Heggen voor Inkomen

Het tweejarige project Heggen voor Inkomen gaat nu het 2e jaar in. Men ligt op schema en in deze maand zullen vrouwengroepen getraind worden in het maken van zeep. Binnenkort kan er worden geoogst en daarna zullen alle machines en apparaten in bedrijf zijn. We kijken uit naar de resultaten!