April

ISK( Internationale Schakelklas) Dollard College hield enthousiast een actie met paasstukjes, autowassen en lekkere koekjes voor een waterput in Avégamé.