November 2019: school  helpt school

Na de herfstvakantie is op het Dollard College te Winschoten i.k.v. burgerschapskunde een actie voor Togo van start gegaan! De bedoeling is om in contact te komen met leerlingen van een vergelijkbare school in ons projectgebied en te proberen hun mogelijkheden voor een goede toekomst te vergroten. Door hun schoolomgeving te verbeteren zullen de leerlingen gestimuleerd worden om hard te studeren en over hun toekomst na te denken.
Doel voor het DC is allereerst een nieuw (golfplaten) dak op de bestaande gebouwtjes en betere schoolbanken te realiseren. Misschien dat ook nog enkele leerlingen een soort beurs kunnen krijgen om verder te studeren? Ook zal er gecorrespondeerd worden door Nederlandse leerlingen met leerlingen daar!  Dit moet wel via tussenpersonen, want de school heeft geen elektriciteit, laat staan een computer…. Vanaf nu zullen DC-klassen op allerlei manieren proberen geld in te zamelen. De actie eindigt in februari met een actieweek, waarin presentaties plaatsvinden  én de uiteindelijke opbrengst bekend wordt gemaakt.
Wil je meedoen met deze geweldige actie? Heb je een leuk idee? Neem dan contact met ons op. Een bijdrage storten kan via onze “doneerknop” op fb en de website.

 

“Alle kinderen naar school dankzij bakbananen”

Op 13 oktober 2019 is er, zoals iedere zondagmorgen, om 11.55 een korte uitzending van Wilde Ganzen. In deze uitzending wordt  aandacht geschonken aan onze actie: “Alle kinderen naar school dankzij bakbananen”. U ziet dan veel beelden van het dorp en het opstarten van het project aldaar. We zijn vereerd dat ons project is uitgekozen voor een uitzending!

Kleuterklas/ preschool

De kleuterklas gaat nu zo snel mogelijk van start. Gebleken is dat kinderen die naar de eerste klas van het basisonderwijs gaan, dit onderwijs in het Frans moeten volgen terwijl ze geen van allen Frans spreken! In dit gebied wonen zeker 5 verschillende bevolkingsgroepen met ieder hun eigen stamtaal! Het duurt dus heel lang voor de kinderen in de eerste klas een beetje mee kunnen komen en voor de leraar is dit extra zwaar. Om dit probleem een beetje te verhelpen is er een plan gemaakt om een soort preschool/kindergarten op te richten voor een paar uur per dag, waarin de kinderen spelenderwijs veel Franse woorden en begrippen aangeleerd worden, zoals tellen, kleuren, vormen enz. We hopen dat dit projectje een succes wordt. De eerste berichten zijn positief.!
                    

Youtubekanaal Stichting Tomoka!

Hoera! Stichting Tomoka is een Youtube kanaal gestart!
Filmpjes over de school en over het land Togo kunt u vinden op onze Youtube kanaal: 'Stichting Tomoka'

Augustus: “Beurs voor een beroepsgerichte stageplaats voor 4 leerlingen”

Na de basisschool is er voor leerlingen in dit gebied geen mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Alle vervolgonderwijs bevindt zich te ver weg. Wij willen nu 4 leerlingen, 2 jongens en 2 meisjes, een ‘beurs’ geven om verder te kunnen leren bij een ‘baas’. Dit betekent dat de kinderen uit huis gaan en door de week verblijven bij een gastgezin. Deze stage duurt 3 jaar, met aan het eind een nationaal examen. Daarna kunnen ze zich zelfstandig vestigen. We denken aan beroepen als monteur, kapper, kleermaker, metselaar e.d. De ouders zullen vervoer,verblijf en eten betalen. Het toezicht is in handen van onze partner Tomoka. We denken dat we hierdoor de toekomstmogelijkheden van de jeugd kunnen vergroten en misschien zal het andere leerlingen stimuleren de basisschool af te maken.

“Alle kinderen naar school dankzij een fruitboomgaard”

Daar STS en Tomoka de school niet eeuwig kunnen blijven financieren, is door de bevolking samen met Tomoka een origineel plan bedacht om de school binnen enkele jaren financieel onafhankelijk te maken: een plantain-plantage (bakbananen). Men wil bij het dorp zo’n plantage aanleggen, omdat deze bananensoort snel groeit en ook snel opbrengst geeft. Na 1,5 jaar is er al een kleine opbrengst, na 3 jaar moet er voldoende oobrengst zijn om de school te kunnen financieren. Zodra dit punt is bereikt kunnen wij onze steun aan de school beëindigen en ons toeleggen op andere projecten. In middels is het terrein ontdaan van onkruid en struikgewas en zijn de eerste stekken de grond in gegaan.

“Dit is een stek van een bananenpalm”

Juni: “Schoolbanken voor slimme scholieren”

Voor 2 klassen voortgezet onderwijs willen we een leegstaand gebouw inrichten. Hiermee kunnen we de leerlingen na de basisschool 2 jaar voortgezet onderwijs aanbieden en zo hun kans op een goede toekomst vergroten. Voor 30 nieuwe schoolbankjes is €1250 nodig. Ze worden door een plaatselijke timmerman ter plekke gemaakt. Helpt u mee de kinderen een kans op die goede toekomst te geven? Via onderstaande link doneert u heel eenvoudig rechtstreeks aan dit doel.
https://www.geef.nl/…/schoolbanken-voor-slimme-sc…/donateurs
                         

Maart, april :

Flessenstatiegeld-actie bij Albert Heijn heeft € 173.50 opgeleverd!! Een geweldig resultaat en dank aan iedereen die zijn bonnetje aan ons heeft gedoneerd!

Mei: Medische materialen

Voor dit projectje is geld ingezameld en daarvan zal binnenkort een aantal medische gereedschappen worden gekocht voor de medische post in Kpékpéta. Hierdoor zullen minder patiënten naar een ziekenhuis op 20 km afstand worden door verwezen. Deze afstand is veel te ver om te lopen en het enige vervoer is via zeer slechte wegen achter op een brommer…. We zullen deze spullen opsturen en tevens enig spelmateriaal voor de kleuterklas meesturen. Na ruim een maand zijn de 2 pakketten ( zonder adres-etiket) half mei ’19 gelukkig door onze partners terug gevonden. Hun zoektocht langs vliegveld, douane en tenslotte het hoofdpostkantoor in Lomé leverde tenslotte onze zending op, mede dankzij de e-mail met de foto’s van de pakketten.