Bouw nieuwe school; bananen groeien goed; 3e latrine in aanbouw

1.

De bouw van de middelbare school Nelson Mandela in Kpékpéta is half augustus van start gegaan. Eerst is het terrein schoon gemaakt, daarna werd er gemeten en de fundamenten uitgegraven. Intussen werden stenen gebakken, de bevolking helpt met het aanvoeren (op het hoofd) van water! Van de stenen zijn halfhoge muren opgetrokken, zodat de wind er door heen kan waaien. Vervolgens werden de palen geplaatst, die speciaal voor de school in het dorp gekapt zijn. Op deze palen rust nu het golfplaten dak. Ook is er een vloer van cement gestort, de leerlingen zitten dus straks met droge voeten in de klas. Nu volgt nog de afwerking en het timmeren van de houten schoolbanken. De opening is gepland op begin oktober.

 

 

 

2.

Bananenplantage: vorig jaar werden in oktober de eerste plantainstekken in de grond gezet. Er tussen werden bonen gepoot. Ondanks de onregelmatige regenval zijn de planten goed gegroeid. Na 15 maanden, dus in jan./febr. 2021 verwacht men de eerste oogst. Nu zijn de planten manshoog en groeit er mais tussen. De beschikbare grond wordt dus goed gebruikt! De opbrengst van de oogst zal ten goede komen aan de basisschool in Avégamé. In 3 jaar hoopt men deze onafhankelijk van onze bijdragen te maken, de kinderen iedere dag een maaltijd te verschaffen en het salaris van de leraren te verhogen. Zo probeert men meer/ alle kinderen te bereiken en de leraren te behouden!                  Men is ook begonnen met de uitbreiding van de plantage, eerst met een halve hectare, later komt er nog een hectare bij.

 

3.

Waterputten: doordat het nu regentijd is, is het graven tijdelijk gestaakt. In november, als de droge tijd aanbreekt zal men weer verder gaan. Verwacht wordt dat de putten midden januari klaar zijn.

 

4.

Latrine: Men is nu ook begonnen met de bouw van een latrine in het centrum van het dorp Kpékpéta. Vorig jaar om deze tijd hebben 2 teams de Balkanrally (met oude auto’s) gereden en van de sponsorbijdrage kon een latrine gebouwd worden! Dank aan het team van Midsummer Madness!