Het bestuur van de Stichting Tomoka Support bestaat uit:

Voorzitter: Drs A. van Delden, pedagoog

Secretaris: Mevr M. C. van Delden-Verdonk, docent/coördinator anderstaligen

Penningmeester: Mevr. M. Nieboer, makelaar

Lid: Drs R.A. Elias, kinderarts

Lid: Mevr. H. Voets

Secretariaat:

Hoofdweg 67H, 9697 NC Blijham

Tel. 0031597431966 (werkdagen tussen 19:00/21:00)

Email: stichting.tomoka@gmail.com

IBAN: NL63TRIO0198438788