Edil Avégamé (b.o.)

De school

Onderwijs is een van de speerpunten van STS. Financiële steun is van wezenlijk belang.
Een jaar nadat wij de school zijn gaan steunen, heeft de bevolking zelf een nieuwe school gebouwd, die iets beter was dan de oude. Grootste wens bleek een echt schoolgebouw met een dak dat niet lekt of wegwaait en echte schoolbankjes, een schoolbord en kasten voor leermiddelen. Dankzij een grote gift van kringloopwinkel KOOK uit Alkmaar kon deze nieuwbouw gerealiseerd worden eind 2016. In jan. 2017 waren 2 STS bestuursleden bij de feestelijke opening. De bevolking hielp zelf meer met zand en water aandragen, daardoor is het ook hun school geworden. In 2019 is het plan opgevat om de school zelfstandig en onafhankelijk van giften te maken. Hiervoor is in samenwerking met de Wilde Ganzen een project gestart: “Alle kinderen naar school dankzij een fruitboomgaard”. In sept.2019 zijn de eerste plantainstekken (plantain= bakbananen) de grond in gegaan en over 3 jaar hoopt men dat de inkomsten hieruit kostendekkend zullen zijn. Het voortgezet onderwijs in dit gebied is gecentreerd in Kpékpéta en behoeft ook zorg in de vorm van nieuwe schoolbanken, een metalen dak e.d. hiervoor gaat een actie gevoerd worden!
In 2011 zag de school in Avégamé er zo uit. Houtenpalen met er op een dak van gras. Schots en scheve, te kleine bankjes. Geen wanden, geen goed schoolbord en vrijwel geen leermiddelen.

 

In 2013 bouwden de inwoners van Avégamé zelf een nieuw schoolgebouwtje, met half open wanden. Zelfs de mannen hielpen mee met gras (voor het dak) snijden en dragen.

T.g.v. de opening van de nieuwe school maakten 2 bestuursleden een reis naar Togo en bezochten de school in Avégamé. Alle hoge functionarissen waren aanwezig, ook de chief hield een toespraak. Daarna was het groot feest met lekker eten, ook voor de kinderen, en natuurlijk met dans en muziek.

Plantain Plantage

– – Eerste schoolmaaltijd een feit! – –

De kinderen van de Edil school in Avégamé krijgen van de opbrengst van de eerste oogst bananen voor het eerst een maaltijd op school! Veel kinderen gaan naar school zonder iets te eten en er is ook niets  om mee te nemen. Maar met een lege maag is het slecht leren! We hopen dat de prestaties vooruit gaan en ook dat meer kinderen, die nu (nog) niet naar school gaan, zich gaan aanmelden! De voedzame pap die de kinderen, ook de kleuters, krijgen, is gemaakt van maïs, sorghum, soya en rijst. De kinderen vinden het lekker en vragen soms om nóg een beetje!

It is the dry season at the moment so the leaves are dry but the plants won’t die off. Despite this, new leaves still continue to sprout. More rapid growth will happen when the rains begin again.
juni 2021, oude en nieuwe aanplant.