Onderwijs

Onderwijs is een van de speerpunten van STS. Financiële steun is van wezenlijk belang.

Een jaar nadat wij de (basis)school zijn gaan steunen, heeft de bevolking zelf een nieuwe school gebouwd, die iets beter was dan de oude. Grootste wens bleek een echt schoolgebouw met een dak dat niet lekt of wegwaait en echte schoolbankjes, een schoolbord en kasten voor leermiddelen. Dankzij een grote gift van kringloopwinkel KOOK uit Alkmaar kon deze nieuwbouw gerealiseerd worden eind 2016. In jan. 2017 waren 2 STS bestuursleden bij de feestelijke opening. De bevolking hielp zelf meer met zand en water aandragen, daardoor is het ook hun school geworden. In 2019 is het plan opgevat om de school zelfstandig en onafhankelijk van giften te maken. Hiervoor is in samenwerking met de Wilde Ganzen een project gestart: “Alle kinderen naar school dankzij een fruitboomgaard”. In sept.2019 zijn de eerste plantainstekken (plantain= bakbananen) de grond in gegaan en over 3 jaar hoopt men dat de inkomsten hieruit voor de school kostendekkend zullen zijn.

Het voortgezet onderwijs in dit gebied is gecentreerd in Kpékpéta en behoeft ook zorg in de vorm van nieuwe schoolbanken, een metalen dak e.d. Het Dollard College te Winschoten heeft besloten om voor hun schoolgenoten in Togo in actie te komen! Deze actie bestond uit allerlei kleine acties, zoals verkoop van hapjes, de nieuwjaarsduik, lopend naar school etc. en heeft ruim €4400 opgebracht. Door de school zelf werd dit bedrag aangevuld tot €5000! Hiervan gaan er 2 gloednieuwe lokalen komen met een cementen vloer en nieuwe schoolbanken! Ook is er correspondentie tussen Nederlandse en Togolese leerlingen ontstaan.

Hieronder staan hier ook foto's in van de net opgezette playgroup Avégamé. Deze groep is een soort peuter/kleuterspeelzaal en dient als voorbereiding op de basisschool en het kennis maken met de Franse taal. Hopelijk stromen de leerlingen in de 1e klas dan beter en sneller door. De leerlingen zullen 3 uur per dag spelenderwijs de belangrijkste begrippen onder de knie krijgen. Voor deze groep is een nieuw onderkomen gebouwd, in de buurt van de basisschool.

De Basisschool

 

 

Playgroup / kleuterklas

CEG Kpékpéta (middelbare school in Kpékpéta)