In de gehele streek waren maar enkele waterputten. De vrouwen en meisjes moesten dus erg ver lopen om hun jerricans of schalen te kunnen vullen. Meestal was het waren uit plassen vervuild en een bron van infecties. In 2019 hadden we 6 putten laten bouwen en in 2022 waren er dankzij een grote gift van Afas 21 putten gereed! Ook scholieren en de Wilde Ganzen droegen hieraan bij.
Zonder water is geen leven mogelijk, dus waterputten staan bovenaan de prioriteitenlijst van STS èn van de bevolking. De nu bestaande putten konden gerealiseerd worden door financiële hulp van STS, scholieren van Dollard College te Winschoten, de hoogste klassen van basisschool "de Noordkaap" te Oostwold met Wandelen voor Water, studenten die meededen met de Nacht van de Fooi, Wilde Ganzen en de gemeente Oldambt.
De plaats waar de put moet komen wordt bepaald door een wichelroedeloper. Meestal met succes. De put moet met de hand uitgehakt worden in de rotsachtige bodem, soms 30m diep. De bevolking brengt water en zand om stenen te kunnen bakken voor de rand en de wanden te kunnen egaliseren. Het systeem is een gesloten touwpompsysteem, hygiënisch door de deksel en vervuiling door een vies touw is zo vrijwel uitgesloten. Dit systeem wordt geschonken door de (Nederlandse) stichting Victoriepompen, die ze in de buurt laat maken! Elke put wordt ingewijd door de chief en daar na overgedragen aan de bevolking. 2 dames worden aangesteld om toe te zien en de put te onderhouden.
Er hoort ook een ‘tippy tap’ bij, een buitelkraan( jerrican met water, die kantelt als men het pedaal naar beneden drukt). De kinderen krijgen les in ‘handen wassen na het plassen’. Op dit moment zijn er 6 putten klaar. Dankzij de studenten die De Nacht van de Fooi organiseren en de Wilde Ganzen, komen binnenkort nr 7,8 en 9 er aan, tot grote vreugde van de bevolking. Het wachten is op de droge periode!

Put 10,11 en 12.

Half maart 2021 zijn weer 3 waterputten gereedgekomen én in gebruik genomen. De putten bevinden zich in de gehuchten Ton 2, Ekpla  Kopé en Evetoromé. Deze putten zijn tot stand gekomen dankzij een speciale actie van Wilde Ganzen in Corona-tijd. Dank aan Wilde Ganzen, maar ook aan de studenten van Lamento in Utrecht en de Doopsgezinde Gemeente in Alkmaar.
Zonder water is geen leven mogelijk, dus waterputten staan bovenaan de prioriteitenlijst van STS èn van de bevolking. De nu bestaande putten konden gerealiseerd worden door financiële hulp van STS, scholieren van Dollard College te Winschoten, de hoogste klassen van basisschool "de Noordkaap" te Oostwold met Wandelen voor Water, studenten die meededen met de Nacht van de Fooi, Wilde Ganzen en de gemeente Oldambt.
De plaats waar de put moet komen wordt bepaald door een wichelroedeloper. Meestal met succes. De put moet met de hand uitgehakt worden in de rotsachtige bodem, soms 30m diep. De bevolking brengt water en zand om stenen te kunnen bakken voor de rand en de wanden te kunnen egaliseren. Het systeem is een gesloten touwpompsysteem, hygiënisch door de deksel en vervuiling door een vies touw is zo vrijwel uitgesloten. Dit systeem wordt geschonken door de (Nederlandse) stichting Victoriepompen, die ze in de buurt laat maken! Elke put wordt ingewijd door de chief en daar na overgedragen aan de bevolking. 2 dames worden aangesteld om toe te zien en de put te onderhouden.
Er hoort ook een ‘tippy tap’ bij, een buitelkraan( jerrican met water, die kantelt als men het pedaal naar beneden drukt). De kinderen krijgen les in ‘handen wassen na het plassen’. Op dit moment zijn er 6 putten klaar. Dankzij de studenten die De Nacht van de Fooi organiseren en de Wilde Ganzen, komen binnenkort nr 7,8 en 9 er aan, tot grote vreugde van de bevolking. Het wachten is op de droge periode!