Heggen voor Inkomen

Hoera!

Ons nieuwe project: Heggen voor inkomen

Wij willen nog steeds de wereld in Togo een beetje mooier maken. Daar steunen wij nu al 11 jaar een gemeenschap van 9000 personen op het gebied van water, sanitatie , onderwijs, gezondheid. Vorig jaar hebben we met hulp van Afas 10 waterputten gebouwd. Nu is het tijd voor verdere stappen, maar…

Onze partners in Togo staan voor een moeilijk probleem: Hoe gaan we om met de klimaatverandering, die ook in Togo voelbaar is: grilligere regenval,  afnemende biodiversiteit, maar ook bodemerosie door ongebreidelde houtkap, enz. Als men zo door gaat vervalt over 5 jaar de gehele bevolking in diepe armoede doordat er vrijwel geen inkomsten meer zijn.. Het is dus de hoogste tijd voor nieuwe plannen!

 Wij verbeelden ons niet dat we al deze problemen in één keer kunnen oplossen, maar met dit 2 jarige project, Heggen voor Inkomen, kan er een goed begin gemaakt worden voor een betere toekomst, hoe dat zit zal ik uitleggen:

Bij dit project speelt de jatrophaplant een hoofdrol. Als start zullen 30 boeren zelf jatropha om hun erf planten. De noten van deze struik zijn zeer oliehoudend en leveren na persing heel zuivere olie op. Die olie is te gebruiken voor bv. generator maar is ook om te zetten in biodiesel en in zeep. Op het plaatje is de cyclus te zien van stekken naar olie.

Op het filmpje is een oliepers aan het werk.

Van een deel van de olie zal door vrouwengroepen zeep  (voor eigen gebruik) gemaakt worden, hier is grote behoefte aan. Van de opbrengst gaat een deel naar het gemeenschapsfonds, maar nog belangrijker is dat de vrouwen hieruit een klein inkomen kunnen verwerven, want de houtskool industrie zal gaan verdwijnen: er mogen straks  voor dit doel geen bomen meer gekapt worden!

 

En de rest wordt mest!  De boeren brengen de noten naar Tomoka en wat er overblijft na het persen krijgen ze terug in de vorm van perskoeken: biomest. Deze mest blijkt heel goed te zijn voor de bodem, er is al mee geëxperimenteerd. De opbrengsten worden hoger en kunstmest is niet meer nodig. Deze vorm van ruilhandel  zorgt dus voor een win-winsituatie. Bovendien houden de heggen ook rondtrekkende kuddes uit hun erf!

Wat is er nodig: Voor dit project zijn natuurlijk jatropha stekken nodig, die zijn gratis en kunnen direct geplant worden. Verder zijn volgend jaar voor de verwerking van de noten 3 machines nodig: een generator, een schilmachine en  een oliepers en voor het vervoer van de producten een eenvoudige tricycle. Voor de opslag van de noten en de machines  moet een schuur gebouwd worden. Om alles netjes te kunnen vervoeren wordt er ook geïnvesteerd in het verbeteren van de wegen, zodat de dorpjes ook in de regentijd bereikbaar blijven.

Het project duurt 2 jaar. Daarna is uitbreiding mogelijk , bv met meer boeren en misschien het maken van groene houtskool.

Nu krijgen we weer hulp van AFAS om dit te realiseren. Met opzet was de bevolking niet ingelicht over deze plannen. Om teleurstelling en demotivatie te voorkomen. Nu het zeker is dat het kan doorgaan is de bevolking extatisch van vreugde: eindelijk uitzicht op een goede toekomst! Dank aan AFAS!