Wat zijn de prioriteiten van STS?

De aandacht van STS gaat vooral uit naar 4 belangrijke doelen die de basis vormen van een menswaardig bestaan, t.w. onderwijs, water, sanitatie en medische zorg.

De school

Een jaar nadat wij de school financieel zijn gaan steunen, heeft de bevolking zelf een nieuw schooltje gebouwd, dat iets beter was dan de oude. Grootste wens bleek een echt schoolgebouw met een dak dat niet lekt of wegwaait en echte schoolbankjes, een schoolbord en kasten voor leermiddelen. Dankzij een grote gift van kringloopwinkel KOOK uit Alkmaar kon deze nieuwbouw gerealiseerd worden eind 2016. In jan. 2017 waren 2 STS bestuursleden bij de feestelijke opening. De bevolking helpt zelf meer met zand en water aandragen, daardoor is het ook hun school geworden.
Nu wil de bevolking graag dat de school onafhankelijke en zelfstandig wordt. Hiervoor hebben we samen het project: “alle kinderen naar school dankzij bakbananen” opgezet. Deze plantage moet in een paar jaar voldoende opbrengen om de school geheel te bekostigen. STS wil dan de aandacht ook richten op het vervolgonderwijs met misschien studiebeurzen voor een aantal leerlingen.

Waterputten

In de gehele regio waren slechts enkele putten. De bevolking ( lees: vrouwen en meisjes)moest dus heel ver lopen om (meestal nog vervuild)water te halen. Op dit moment(okt.2019) zijn 6 waterputten gerealiseerd dankzij de financiële bijdrage van STS, Wilde Ganzen en scholieren. Binnenkort gaan 3 nieuwe putten gebouwd worden. In totaal zijn er 21 nodig….
De plaats waar de put moet komen wordt bepaald door een wichelroedeloper. Meestal met succes. De put moet met de hand uitgehakt worden in de rotsachtige bodem, soms 30m diep. De bevolking brengt water en zand om stenen te kunnen bakken voor de rand en de wanden te kunnen egaliseren. Het systeem is een gesloten touwpompsysteem, hygiënisch door de deksel en vervuiling door een vies touw is zo vrijwel uitgesloten. Dit systeem wordt geschonken door de stichting Victoriepompen, die ze in de buurt laat maken! Elke put wordt ingewijd door de chief en daar na overgedragen aan de bevolking. 2 dames worden aangesteld om de put te onderhouden. Er hoort ook een ‘tippy tap’ bij, een buitelkraan( jerrycan met water, die kantelt als men het pedaal naar beneden drukt). De kinderen krijgen les in ‘handen wassen’.

Latrines

De eerste latrine is gerealiseerd dankzij crowdfunding via de 1%club. De latrine is gebouwd vlakbij de school, ook hier is een tippy tap, voor het handen wassen. Natuurlijk was er een officiële opening door de chief en onze partners. Een nieuwe latrine is in 2019 gebouwd bij de (secondary)school in Kpékpéta. Dankzij een gift van kringloop winkel HVO uit Heerugowaard en een gift van iemand die met pensioen ging, konden we de 2e realiseren. Inmiddels is men met de bouw van de 3e latrine begonnen. Dankzij trouwe fans die een sponsorrally reden!

Medische post

De overheid is verplicht om in dorpen een medische post te bouwen. Deze wordt echter aangelegd zonder watervoorziening en zonder elektriciteit. Grote wens van de bevolking was een zonnepaneel waardoor de post ’s avonds verlicht is en er een koelkast is om medicijnen, entstoffen en antigif (tegen slangenbeten) koel te kunnen bewaren. Dankzij KOOK uit Alkmaar kon er in februari een solarsysteem geplaatst worden. Grote vreugde in het hele dorp. In het voorjaar stuurden we een basisset nieuwe medische instrumenten, dankzij een kleine actie onder medici.