Onderwijs

Onderwijs is een van de speerpunten van STS. Financiële steun is van wezenlijk belang voor verbetering en instandhouding van goed onderwijs in deze streek..
Een jaar (2013)nadat wij de basisschool zijn gaan steunen, heeft de bevolking zelf een nieuwe school gebouwd, die iets beter was dan de oude. Grootste wens bleek een echt schoolgebouw met een dak dat niet lekt of wegwaait en echte schoolbankjes, een schoolbord en kasten voor leermiddelen. Dankzij een grote gift van kringloopwinkel KOOK uit Alkmaar kon deze nieuwbouw gerealiseerd worden eind 2016. In jan. 2017 waren 2 STS bestuursleden bij de feestelijke opening. De bevolking hielp zelf meer met zand en water aandragen, daardoor is het ook hun school geworden.
In 2019 is het plan opgevat om de school zelfstandig en onafhankelijk van giften uit het buitenland te maken. Hiervoor is in samenwerking met  Wilde Ganzen en de stichting Voeten in de Aarde een project gestart: “Alle kinderen naar school dankzij een fruitboomgaard”. In sept.2019 zijn de eerste plantainstekken (plantain= bakbananen) de grond in gegaan. In sept. 2021 was de eerste oogst, door de droogte was deze laat en niet zo groot als men gehoopt had. De plantage is intussen uitgebreid en volgend jaar verwacht men een grotere oogst. Van de opbrengst krijgen de kinderen iedere dag op school een maaltijd.
Het voortgezet onderwijs in dit gebied is gecentreerd in Kpékpéta en behoefde  zorg in de vorm van nieuwe schoolbanken, een metalen dak e.d. Hiervoor is in oktober 2019 een actie gestart op het Dollard College te Winschoten! Leerlingen hebben d.m.v. verschillende acties geld ‘verdiend’ door mee te doen met de nieuwjaarsduik, lopen naar school, lekkere hapjes, foute kersttruien-foto, kerststerren e.d. We hebben Wilde Ganzen gevraagd mee te doen in dit project en daar kwam  snel een positief antwoord op. Hierdoor konden we mede dankzij Wilde Ganzen i.p.v. 2 lokalen nu 3 lokalen met een dak en een cementen vloer realiseren! Dit tot grote vreugde van de leerlingen en het gehele dorp. Op 21 oktober 2020 is de ‘nieuwbouw’ geopend. Een leuk aspect is dat er correspondentie tussen Nederlandse en Togolese leerlingen ontstaan! Helaas kwam corona ertussen en stokte deze correspondentie.
Vlakbij de school staat een waterput met touwpomp en de latrine staat aan de andere kant van de school.
Begin 2021 kwamen de plannen en het verzoek om hulp om de school uit te breiden met een bibliotheek en een multifunctionele ruimte( voor docenten, vergaderingen, studieruimte) Dankzij een grote gift van stichting voor ontwikkelingssamenwerking KOOK te Alkmaar en Wilde Ganzen zal dit plan nog in 2021 werkelijkheid worden!
Begin 2020 is ook de kleuterschool /playgroup in Avégamé van start gegaan. Deze groep is een soort peuter/kleuterspeelzaal en dient als voorbereiding op de basisschool en het kennis maken met de Franse taal. Hopelijk stromen de leerlingen in de 1e klas dan beter en sneller door. De leerlingen zullen in 3 uur per dag spelenderwijs de belangrijkste begrippen en woorden onder de knie krijgen. Voor deze groep is een nieuw onderkomen gebouwd, in de buurt van de basisschool. Aanvankelijk was het een pilot project maar na evaluatie in juni 2021 is het nu een ‘echte ’kleuterschool: de onderwijzers zijn erg enthousiast over de nieuw verworven kennis van de kleuters en kunnen echt een snellere start maken. Vanuit Nederland is in juli 2021 een groot pakket met allerlei leermiddelen en mooie Franstalige prentenboeken( dank aan Biblionef en donoren van de actie bij de 1% club)voor de kleuters opgestuurd. Het is de bedoeling dat de onderwijzer zich verder gaat bekwamen, door stage elders en cursussen.
Een beurs voor de beste leerlingen!
In 2020 besloot STS om het doorstromen naar het voortgezet onderwijs te stimuleren, door voor de 4 beste basisschoolleerlingen uit de gehele ‘gemeente Kpékpéta’ een ‘studiebeurs’ uit te loven. Dit initiatief viel in zeer goede aarde en in cursus 2020-2021 kregen 4 leerlingen een beurs van €100 voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs. We kregen een kopie van hun laatste schoolrapport: 2 leerlingen bleven helaas zitten en verloren hun beurs, 2 gingen over naar het volgende leerjaar en krijgen weer een beurs. Voor het cursus jaar 2021-2022 krijgen weer 4 nieuwe leerlingen een beurs.