Onderwijs

Onderwijs is een van de speerpunten van STS. Financiële steun is van wezenlijk belang voor verbetering en instandhouding van goed onderwijs in deze streek..

Een jaar (2013)nadat wij de basisschool zijn gaan steunen, heeft de bevolking zelf een nieuwe school gebouwd, die iets beter was dan de oude. Grootste wens bleek een echt schoolgebouw met een dak dat niet lekt of wegwaait en echte schoolbankjes, een schoolbord en kasten voor leermiddelen. Dankzij een grote gift van kringloopwinkel KOOK uit Alkmaar kon deze nieuwbouw gerealiseerd worden eind 2016. In jan. 2017 waren 2 STS bestuursleden bij de feestelijke opening. De bevolking hielp zelf meer met zand en water aandragen, daardoor is het ook hun school geworden. In 2019 is het plan opgevat om de school zelfstandig en onafhankelijk van giften uit het buitenland te maken. Hiervoor is in samenwerking met de Wilde Ganzen een project gestart: “Alle kinderen naar school dankzij een fruitboomgaard”. In sept.2019 zijn de eerste plantainstekken (plantain= bakbananen) de grond in gegaan en over 3 jaar hoopt men dat de inkomsten hieruit kostendekkend zullen zijn.

Het voortgezet onderwijs in dit gebied is gecentreerd in Kpékpéta en behoefde ook zorg in de vorm van nieuwe schoolbanken, een metalen dak e.d. Hiervoor is in oktober 2019 een actie gestart op het Dollard College te Winschoten! Leerlingen hebben d.m.v. verschillende acties geld ‘verdiend’ door mee te doen met de nieuwjaarsduik, lopen naar school, lekkere hapjes, foute kersttruien-foto, kerststerren e.d. We hebben Wilde Ganzen gevraagd mee te doen in dit project en daar kwam al gauw een positief antwoord op. Er is door de leerlingen ongeveer €5000,- bij elkaar gebracht. Doordat Wilde Ganzen ging meewerken konden we i.p.v. 2 lokalen nu 3 lokalen met een dak en een cementen vloer realiseren ! Dit tot grote vreugde van de leerlingen en het gehele dorp. Op 21 oktober 2020 is de ‘nieuwbouw’ geopend. Een leuk aspect is dat er correspondentie tussen Nederlandse en Togolese leerlingen ontstaan! Vlakbij de school staat een waterput met touwpomp en de latrine staat aan de andere kant van de school.

Begin 2020 ook de kleuterschool /playgroup in Avégamé van start gegaan. Deze groep is een soort peuter/kleuterspeelzaal en dient als voorbereiding op de basisschool en het kennis maken met de Franse taal. Hopelijk stromen de leerlingen in de 1e klas dan beter en sneller door. De leerlingen zullen in 3 uur per dag spelenderwijs de belangrijkste begrippen en woorden onder de knie krijgen. Voor deze groep is een nieuw onderkomen gebouwd, in de buurt van de basisschool.