Onderwijs

In 2011 is STS begonnen met het steunen van de basisschool in Avégamé. Er waren maar weinig leerlingen en het onderkomen was zeer armzalig, het dak lekte steeds en er waren nauwelijks materialen. De bevolking heeft toen zelf een nieuw gebouw opgetrokken, maar na enkele jaren was men echt toe aan een beter onderkomen, daar het leerlingen aantal groeide. In 2016-2017 lukte het STS dmv een grote gift van KOOK uit Alkmaar, een nieuwe school te bouwen met een cementen vloer, een golfplaten dak en 3 lokalen. Twee bestuursleden van STS waren aanwezig bij de opening in jan. 2017. Daar ontstond het idee dat er ook een soort kleuterschooltje moest komen. Het probleem was dat de kinderen thuis hun eigen taal spreken en pas op school Frans leren, de officiële taal. Door deze achterstand duurt het vrij lang voor de kinderen de basisschool doorlopen hebben en is de uitval groot.

 

Dit idee werd besproken en uitgevoerd. Er is nu een klas kleuters die enkele morgens per week naar de Kindergarten/ preschool gaan, tot grote tevredenheid van de meester van de eerste klas!

Gedurende een aantal jaren krijgen de 4 beste leerlingen van de basisscholen een studie- beurs van STS om door te leren op het Nelson Mandela College. Langzamerhand ontstonden zo  ook contacten met deze Middelbare school in Kpékpéta. Ook hier was de behuizing armzalig en waren er maar 2 klassen. Het Collard College te Winschoten heeft toen een grote actie op touw gezet, met als resultaat een nieuw schoolgebouw met 3 lokalen! Vlakbij de school bevinden zich een waterput en een latrine. In febr. 2023 is de bouw van een extra lokaal en bibliotheek bij de school net afgerond. De boeken zijn voor een groot deel afkomstig uit Nederland. Inmiddels is de opleiding nu ook 4-jarig geworden, zodat na deze school een goede aansluiting op hoger onderwijs mogelijk is.  Al met al een zeer positieve ontwikkeling!

.     
. .