De school

Onderwijs is een van de speerpunten van STS. Financiële steun is van wezenlijk belang.

Een jaar nadat wij de school zijn gaan steunen, heeft de bevolking zelf een nieuwe school gebouwd, die iets beter was dan de oude. Grootste wens bleek een echt schoolgebouw met een dak dat niet lekt of wegwaait en echte schoolbankjes, een schoolbord en kasten voor leermiddelen. Dankzij een grote gift van kringloopwinkel KOOK uit Alkmaar kon deze nieuwbouw gerealiseerd worden eind 2016. In jan. 2017 waren 2 STS bestuursleden bij de feestelijke opening. De bevolking hielp zelf meer met zand en water aandragen, daardoor is het ook hun school geworden. In 2019 is het plan opgevat om de school zelfstandig en onafhankelijk van giften te maken. Hiervoor is in samenwerking met de Wilde Ganzen een project gestart: “Alle kinderen naar school dankzij een fruitboomgaard”. In sept.2019 zijn de eerste plantainstekken (plantain= bakbananen) de grond in gegaan en over 3 jaar hoopt men dat de inkomsten hieruit kostendekkend zullen zijn. Het voortgezet onderwijs in dit gebied is gecentreerd in Kpékpéta en behoeft ook zorg in de vorm van nieuwe schoolbanken, een metalen dak e.d. hiervoor gaat een actie gevoerd worden!

2016 STS maakt nieuwbouw van een échte school mogelijk: halve muren van gebakken stenen, een dak van golfplaten en een cementen vloer. mooie grote schoolborden en ingebouwde kasten, nieuwe banken.