In de gehele streek waren maar enkele waterputten. De vrouwen en meisjes moesten dus erg ver lopen om hun jerricans of schalen te kunnen vullen. Meestal was het water, dat zij uit plassen haalden vervuild en een bron van infecties. In 2019 hadden we 6 putten laten bouwen en in 2022 waren er dankzij een grote gift van Afas 21 putten gereed! Ook scholieren en de Wilde Ganzen droegen hieraan bij.

 

Aanleg en duurzaam beheer van 10 drinkwater putten

 

Zonder WATER is geen leven mogelijk, dus waterputten stonden bovenaan de prioriteitenlijst van STS en van de bevolking. Intussen hebben we het aantal putten bereikt dat volgens de schatting van Tomoka de gehele bevolking van deze regio moet kunnen voorzien van schoon drinkwater. De leus: 3 liter water alstublieft hebben we niet meer nodig: in september 2021 zijn de laatste 10 putten gereed gekomen. Dankzij een zeer geslaagde actie met AFAS hebben we 10 putten tegelijk kunnen realiseren. Het totaal aantal putten is nu 22, zelfs 1 meer dan berekend. De andere putten konden gerealiseerd worden door financiële hulp van o.a. STS, scholieren van Dollard College te Winschoten, van Wandelen voor Water, de Nacht van de Fooi, Wilde Ganzen, de gemeente Oldambt, Utrechtse studenten en doopsgezinden uit Alkmaar.
De plaats waar de put moet komen wordt bepaald door een wichelroedeloper. Meestal met succes. De put moet met de hand uitgehakt worden in de rotsachtige bodem, soms 20-30m diep. De bevolking brengt water en zand om stenen te kunnen bakken voor de rand en de wanden te kunnen egaliseren. Het systeem is een gesloten touwpompsysteem, hygiënisch door de deksel en vervuiling door een vies touw is zo vrijwel uitgesloten. Dit systeem wordt geschonken door de (Nederlandse) stichting Victoriepompen, die ze in de buurt laat maken! Elke put wordt ingewijd door de chief en daar na overgedragen aan de bevolking. 2 dames worden aangesteld om toe te zien en de put te onderhouden.
Er hoort ook een ‘tippy tap’ bij, een buitelkraan (jerrican met water, die kantelt als men het pedaal naar beneden drukt). De kinderen krijgen op school les in ‘handen wassen na het plassen’.

                         Tippy tap