Zonder water is geen leven mogelijk, dus waterputten staan bovenaan de prioriteitenlijst van STS èn van de bevolking. De nu bestaande putten konden gerealiseerd worden door financiële hulp van o.a. STS, scholieren van Dollard College te Winschoten, van Wandelen voor Water, de Nacht van de Fooi, Wilde Ganzen en de gemeente Oldambt.

De plaats waar de put moet komen wordt bepaald door een wichelroedeloper. Meestal met succes. De put moet met de hand uitgehakt worden in de rotsachtige bodem, soms 30m diep. De bevolking brengt water en zand om stenen te kunnen bakken voor de rand en de wanden te kunnen egaliseren. Het systeem is een gesloten touwpompsysteem, hygiënisch door de deksel en vervuiling door een vies touw is zo vrijwel uitgesloten. Dit systeem wordt geschonken door de (Nederlandse) stichting Victoriepompen, die ze in de buurt laat maken! Elke put wordt ingewijd door de chief en daar na overgedragen aan de bevolking. 2 dames worden aangesteld om toe te zien en de put te onderhouden.

Er hoort ook een ‘tippy tap’ bij, een buitelkraan( jerrican met water, die kantelt als men het pedaal naar beneden drukt). De kinderen krijgen les in ‘handen wassen na het plassen’.

 

 Tippy tap

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110