Stichting Tomoka Support en onze partner Tomoka.

Het bestuur van de Stichting Tomoka Support bestaat (v.r.n.l.) uit:
Voorzitter: Drs A. van Delden, pedagoog
Secretaris: Mevr M. C. van Delden-Verdonk, docent/coördinator anderstaligen
Penningmeester: Mevr. M. Nieboer, makelaar
Lid: Drs R.A. Elias, kinderarts
Lid: Mevr. H. Voets, woonde en werkte lange tijd in Afrika.
Stichting Tomoka Support is opgericht in februari 2011 te Winschoten. Daaraan voorafgaand werd in 2010 intensief kennis genomen van het werk van de partnerorganisatie in Togo. Samen met de non-profit organisatie Tomoka streeft onze Stichting (STS) naar een samenleving waarin ook de armsten een menswaardig bestaan, gelijkwaardigheid, politieke inspraak en respect verkrijgen. Bovendien een samenleving waarin ieder zich kan ontplooien en bij kan dragen aan het geluk, welvaart en welzijn van anderen en van zichzelf.

De GuKam-initiatiefnemers die ook Tomoka’s administratie verzorgen V.l.n.r.: Kodzo GU-KONU, Efua NAMYALO, Nagan AHANSI, Kodjo AMÉGADZE